Постачання природного газу

Постачання природного газу

Основним напрямком діяльності є постачання природного газу. Якість газу, що поставляється відповідає всім нормам ліцензування і постійно контролюється. Оскільки ТОВ «СОЛІД  РЕНТ» є не добувачем газу, а постачальником, якість газу контролюється при закупівлі.

Якість Газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, відповідає вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Загальні умови постачання природного газу:

Нормативно-правова база
Постачання природного газу регулюється Цивільним кодексом України № 435-IV від 16 січня 2003 року, Господарським кодексом України № 436-IV від 16 січня 2003 року, Законом України № 329-VIII “Про ринок природного газу” від 9 квітня 2015 року (надалі за текстом – “Закон про ринок природного газу”), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (надалі за текстом – «Регулятор») № 2496 від 30 вересня 2015 року (надалі за текстом – «Правила постачання природного газу»), Постановою Регулятора № 201 від 16 лютого 2017 року, Постановою
Регулятора № 2493 від 30 вересня 2015 року, Постановою Регулятора № 2494 від 30 вересня 2015 року, Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15 травня 2015 року та іншими чинними законодавчими актами України (надалі за текстом – «Чинне законодавство»).
Параметри та якість природного газу визначаються Договором постачання природного газу (як зазначено нижче), застосовними стандартами та Чинним законодавством.

Умови постачання природного газу

ТОВ «СОЛІД  РЕНТ» постачає природний газ відповідно до свого стандартного Договору постачання природного газу (надалі за текстом – “Договір постачання”) та Чинного законодавства. Зверніть увагу, що умови, прописані в Договорі постачання природного газу, враховують потреби кожного окремого клієнта.
Підставами для постачання природного газу є:
– діючий та чинний договір про розподіл природного газу, укладений між споживачем підключеним до газорозподільної системи повинен укласти та відповідним оператором газорозподільної системи, та присвоєння споживачу персонального ЕІС-коду (код суб’єкту ринку природного газу, який присвоюється
оператором газової системи в Україні);
– діючий та чинний договір транспортування природного газу, укладений між споживачем підключеним до газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи та присвоєння споживачу ЕІС-коду;
– укладання та виконання споживачем Договору постачання природного газу;
– підтвердження потрібного обсягу споживання природного газу на відповідний період постачання/розрахунковий період;
– відсутність непогашеної заборгованості за поставлений природний газ попередньому постачальнику (за наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою або складеним актом звірки взаєморозрахунків з таким постачальником.
Умови постачання природного газу встановлюються Договором постачання природного газу відповідно до Чинного законодавства. Згідно з Договором постачання природного газу, постачальник зобов’язаний поставляти споживачу обсяг природного газу, узгоджений сторонами, а споживач зобов’язаний приймати природний газ від постачальника та оплачувати вартість природного газу відповідно до чинного Договору
постачання природного газу.

ДОГОВІР купівлі-продажу природного газу

Додаткова угода

Постачальник природного газу має право:

 • Отримувати від споживача плату за поставлений природний газ;
 • Контролювати правильність оформлення споживачем платіжних документів.
 • Ініціювати припинення поставок природного газу споживачу в порядку і на умовах, визначених договором поставки та чинним законодавством;
 • Проводити разом із споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
 • Отримувати відшкодування збитків від споживача, понесені постачальником в зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед постачальником відповідно до умов договору поставки та чинним законодавством;
 • Укласти договір поставки природного газу з будь-яким споживачем і, за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед чинним постачальником, поставити природний газ споживачеві в періоді, наступному після періоду поставки природного газу чинним постачальником;
 • На повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір поставки, за режимами споживання природного газу;
 • Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

Ціноутворення

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про ринок природного газу», поставка природного газу здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Базова ціна газу
Ціна на природний газ НАК “Нафтогаз України”

Вирішення спорів

У разі виникнення спірних питань між Споживачем і Постачальником щодо:

– поставок природного газу;

– оплати послуг Постачальника;

– відшкодування збитків;

– інші питання.

Вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку. Споживачі, чиї права і законні інтереси порушені, звертаються до Постачальника з письмовою скаргою.

У скарзі зазначаються:

1) повне найменування, поштові реквізити, номери телефонів і факсів Споживача, який подає скаргу;

2) дата подачі і номер скарги;

3) підстави для пред’явлення скарги;

4) докази, що підтверджують обставини, викладені в скарзі;

5) обґрунтування вимог скарги з посиланням на відповідні нормативні акти;

6) вимоги Споживача;

7) сума скарги і її розрахунок, якщо скарга підлягає грошовій оцінці;

8) перелік документів, що додаються до скарги, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги Споживача, додаються в оригіналах чи належним чином завірені копії.

Скарга підписується уповноваженою особою Споживача з документальним підтвердженням його повноважень, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом, або вручається під розписку.

Скарга розглядається Постачальником протягом одного місяця з дня її отримання. Якщо до скарги не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони надаються заявником  із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п’яти календарних днів, не рахуючи часу поштового обігу. Термін розгляду скарги продовжується до моменту отримання відсутніх документів. Якщо не додані документи у встановлений строк не надійшли, скарга розглядається за наявними документами.

Про результати розгляду скарги Споживач повідомляється в письмовій формі. У відповіді на скаргу вказуються:

 • повне найменування і поштові реквізити Споживача;
 • дата і номер відповіді, скарги, на яку дається відповідь;
 • якщо скарга визнана повністю або частково, то зазначаються: визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення скарги, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
 • якщо скарга відхилена повністю або частково – мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, які обґрунтовують відхилення скарги;
 • перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

Коли скарга відхилена повністю або частково, Споживачеві повертаються оригінали документів, отримані зі скаргою.

Відповідь на скаргу підписується уповноваженою особою Постачальника, і надсилається рекомендованим або цінним листом, або вручається під розписку Споживачеві.

У разі незгоди споживача з результатами розгляду його скарги Постачальником, Споживач має право відповідно до ст. 58 Закону України «Про ринок природного газу» звернутися до Регулятору зі скаргою на дії Постачальника.

Відповідальна особа за вирішення спорів: директор Вальщикова Марина Володимирівна.

 • Центр обслуговування споживачів: 36014 м. Полтава, вул. Соборності 72, оф. 405
  Грфік роботи: пн-пт 8:00 – 17:00; сб, нд – вихідний
 • телефон 0532 56 10 07
 • електронна пошта : accountant@rtws.com.ua, support@rtws.com.ua

Інформація для споживачів юридичних осіб:

Права та обов’язки постачальника природного газу
Права та обов’язки споживача природного газу

Нормативно-правові акти

Закон України «Про ринок природного газу»
Кодекс газотранспортної системи
Кодекс газорозподільних систем
Правила постачання природного газу
Права та обов’язки оператора газотранспортної системи